Loading...
Algemeen

Is jouw website toegankelijk voor iedereen?

Is jouw website toegankelijk voor iedereen? poster

Beter vindbaar op google door een toegankelijke website

In Nederland zijn er 2 miljoen mensen met beperkingen die moeite hebben met het gebruik van websites. Google hecht veel waarde aan digitale toegankelijkheid en vanaf 2025 wordt het verplicht voor bedrijven om hun digitale diensten toegankelijk te maken. Dit omvat websites, apps, documenten en meer, allemaal in lijn met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Een toegankelijke website is niet alleen van belang voor mensen met beperkingen, maar het vergroot ook je vindbaarheid op Google.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid betekent dat jouw online content bruikbaar moet zijn voor iedereen, inclusief mensen met visuele, auditieve, motorische of cognitieve beperkingen. Het is essentieel om hier rekening mee te houden bij het ontwerpen van je website, zoals het bieden van ondertiteling voor video’s en het gebruik van contrasterende kleuren voor slechtzienden.

Wanneer is digitale toegankelijkheid voor een website nodig?

Een toegankelijke website is fijn voor iedereen. Dit zorgt dat iedereen binnen jouw doelgroep veel beter bediend kan worden en daarnaast draagt digitale toegankelijkheid bij aan je vindbaarheid in Google. Voor veel bedrijven is het noodzakelijk dat hun website door iedereen goed te begrijpen en te bedienen is, denk bijvoorbeeld aan websites voor overheidsinstanties zoals Rijksoverheid, ziekenhuizen en gemeenten. Maar ook scholen, vervoersbedrijven en wooncorporaties moeten al sinds 2020 aan een hoge mate van digitale toegankelijkheid voldoen. Door niet te voldoen aan de richtlijnen sluit je een groep uit die mogelijk maar al te graag je dienst of product zouden gebruiken.

Voor wie geldt de European Accessibility Act?

De European Accessibility Act (EAA) van 2025 zal e-commercebedrijven dwingen om aan digitale toegankelijkheid te voldoen. Dit geldt dus niet meer alleen voor overheidsinstanties, maar ook voor nieuwswebsites, verkoopplatforms, dienstenaanbieders en entertainmentplatforms. Deze moeten allemaal de WCAG-richtlijnen naleven.

Om aan de WCAG te voldoen, moeten websites toegankelijk zijn op verschillende niveaus. Er zijn in totaal 78 succescriteria, waarbij aan elk een niveau wordt toegekend. Er zijn 3 niveaus Niveau A (het laagste niveau), Niveau AA en Niveau AAA (het hoogste niveau) waarbij niveau AA het belangrijkst is. Dit omvat zaken als:

Bruikbaarheid

 • Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content.
 • Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media zoals livestreams.
 • Ondertitels voor doven en slechthorenden.
 • Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden zoals bijvoorbeeld een eenvoudigere lay-out.
 • Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond door gebruik van contrasterende kleuren.
 • Tekst kan zonder hulptechnologie geschaald worden naar 200% zonder verlies van content of functionaliteit.
 • Er is genoeg afstand tussen de regels, alinea’s en letters.
 • Er wordt goed omgegaan met content bij hover.

Bedienbaarheid

 • Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.
 • Wanneer een sneltoets in content wordt gebruikt voor een functie, dan moet deze uitgezet kunnen worden.
 • Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.
 • Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.
 • Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.
 • Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Begrijpelijkheid

 • Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.
 • Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina’s voorspelbaar.
 • Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Toekomstbestendigheid van de inhoud

 • Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige browsers en besturingssystemen.

Hoe maak ik mijn website toegankelijk voor iedereen?

Een optimale gebruikerservaring begint bij een goed ontwerp. Houd rekening met de wensen en behoeften van alle mogelijke eindgebruikers en pas de vormgeving, beeldkeuze of het taalgebruik aan voor mensen met een permanente, tijdelijke of veranderende beperking of andere achtergrond. Deze ontwerp mindset wordt ‘Inclusive Design’ genoemd.

Dit gaat nog wat verder dan toegankelijkheid voornamelijk omdat er hierbij niet alleen rekening wordt gehouden met permanente beperkingen naar ook met situationele veranderingen. Je kunt deze blogpost bijvoorbeeld lezen in de avond in een rustige kamer op je laptop of in een drukke trein naar werk op je telefoon. Deze verschillende situaties hebben een enorme impact op je leeservaring. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de lettergrootte en contrast. Zichtbaarheid is voor iedereen belangrijk maar het is ook belangrijk om rekening te houden met mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het verdelen van hun aandacht (ADHD) en mensen die de taal niet volledig beheersen of laaggeletterd zijn. Daarnaast kunnen we allemaal wel eens last hebben van een tijdelijke beperking, zoals wanneer je in een ruimte staat met harde muziek en een gesprek probeert te voeren, of als je gevallen bent en je hand een aantal weken in het gips zit.

Houd tijdens het ontwerpen dus onder andere rekening met de bruikbaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en toekomstbestendigheid van de inhoud. Dit doe je door de volgende design principes toe te passen.

 1. Bied content aan op meerdere manieren
 2. Ontwerp met verschillende situaties in gedachten
 3. Zorg voor consistentie en ontwerpgewoonten
 4. Creëer een eenvoudig en intuïtief ontwerp
 5. Werk samen om persoonlijke voorkeuren uit te sluiten
 6. Wees tolerant bij gebruikersfouten
 7. Test en meet

Een cruciaal aspect van toegankelijkheid waar je altijd rekening mee zou moeten houden is is contrast en lettergrootte. Tools zoals Figma bieden plug-ins om te controleren of de content voldoet aan de WCAG-normen. Het is ook essentieel om Lighthouse van Google te gebruiken om de toegankelijkheid te beoordelentijdens het ontwikkelingsproces, aangezien dit waarschijnlijk een rol gaat spelen in de Google-ranking.

Een toegankelijke website zorgt voor tevreden bezoekers, wat weer gunstig is voor Google en jouw SEO. Ben je benieuwd of jouw website voldoende toegankelijk is? Check de punten van de WCAG-checklist hierboven, gebruik Google Lighthouse voor een volledige scan of check je visuele toegankelijkheid met de WAVE Evaluation Tool of de color contrast checker van Coolors.

Wil je zeker weten dat jouw website voldoet aan de WCAG-richtlijnen? Neem dan contact met ons op!

Tom van Dongen
Over de auteur
Over de auteur
Tom van Dongen
Meer stories van Tom van Dongen