Loading...

The Safety Network

Marketingstrategie

Marketingstrategie

The Safety Network is een samenwerkingsverband van zes bedrijven op het gebied van (brand)veiligheid en arbozorg. Het collectief heeft de missie gesteld om de veiligheid van Nederland te verbeteren. Dit doen zij onder andere door de inzet van veiligheidskundigen, veiligheidsopleidingen en brandweerpersoneel.

 

Veiligheid voorop

De aangesloten bedrijven van The Safety Network leveren een breed pallet aan diensten. Hierbij kun je denken aan het bestrijden van branden in de industrie toezicht op risicovolle werkzaamheden en het bieden van veiligheidsopleidingen en BHV-diensten. Samen staan de bedrijven garant voor het bieden van optimale veiligheidsoplossingen.

Uitgaan van afzonderlijke krachten

Het veiligheidscollectief had de behoefte om hun marketingstrategie naar een hoger niveau te tillen. Hierbij lag de uitdaging vooral in het bundelen van de krachten die ieder bedrijf heeft. Zij hebben namelijk elk hun eigen unieke visie, strategie en diensten.

B.made werd ingeschakeld om advies in te winnen. Om tot de beste resultaten te komen hebben we ervoor gekozen om aparte marketingsessies te houden voor drie van de zes bedrijven van The Safety Network: Jonkman, TSA Safety Services en S2N. We zijn teruggegaan naar de kern van het merk, door vragen te stellen als: waar staan jullie voor? Wat maakt jullie bedrijf bijzonder? Bij deze marketingsessies waren van ieder bedrijf medewerkers aanwezig. Zij vormen tenslotte het bedrijf en weten wat er speelt. De uitkomsten van deze sessies dienden als handvatten voor de drie overige bedrijven. Zij kunnen aan de slag met een template van ons marketingmodel.

Contentsessie

Na de marketingstrategiesessies hielden we een contentsessie, om invulling te geven aan de gekozen strategie. Hierin werden eerst de voorgaande sessies samengevat. De uitkomsten van de contentsessie moesten leiden tot één concrete aanpak én een gevulde contentkalender. Daarnaast was de contentsessie bedoeld om de deelnemers inspireren, zodat zij voortaan zelf aansprekende content kunnen creëren.

De contentsessie was uiteindelijk een interactieve en inspirerende sessie waarin de deelnemers hun creativiteit kwijt konden. Voor verschillende soorten content plakten zij post-its, met daarop succesverhalen die zij tijdens het werk hebben meegemaakt. Deze en nieuwe verhalen kunnen zij voortaan vertalen naar bijvoorbeeld aansprekende social media berichten.

The Safety Network marketingsessie

Marketingondersteuning

Naast de marketingstrategiesessie en contentsessie was er eveneens behoefte aan tijdelijke marketingondersteuning. Onze online marketeer op locatie zette zich in om te helpen met marketingcommunicatie en realiseerde een stijging in het aantal websitebezoekers, en vergrootte het bereik op social media. Zo werd de huidige website verbeterd door content te herschrijven en te kijken naar de opbouw van de belangrijkste landingspagina’s. Verder werden er relevante blogs geschreven, die onder andere interviews met medewerkers bevatten.

B.made aanpak

Bepalen Digital Maturity
We analyseerden hoe volwassen The Safety Network op digitaal gebied is. Door samen het ‘Digital Maturity’ model in te vullen, kregen we direct inzicht in welke digitale middelen er ingezet werden.

Opstellen doelen & doelstellingen
In samenwerking met The Safety Network zijn de doelen en doelstellingen uitgewerkt. Deze vormden het startpunt van de marketingstrategie en maakten concreet waar The Safety Network in de toekomst naar toe wil werken.

Bepalen doelgroepen
Op basis van de huidige klanten hebben we bepaald welke doelgroep er momenteel bediend wordt. Daarnaast stelden we vast wat andere ideale doelgroepen voor de bedrijven zijn.

Door een CRM-analyse uit te voeren kregen we een duidelijker beeld van de huidige doelgroep en de markt waarin The Safety Network actief is. Hierbij keken we naar verschillende invalshoeken, zoals financiële en demografische kenmerken.

Persona’s vormgeven
We creëerden persona’s, zodat de overlap in doelgroepen tussen de bedrijven inzichtelijk werd. We leerden de kenmerken, behoeften, uitdagingen, bezwaren en angsten van de doelgroep beter kennen. Hierdoor kan The Safety Network gerichtere marketinginspanningen doen.

Customer Journey in kaart brengen
We analyseerden hoe The Safety Network de doelgroep momenteel bereikt, en hoe de customer journey er uitzag. Deze bestaat uit een aantal fases: see, think, do en care. Per fase en persona hebben we aanbevelingen gedaan, zoals de juiste kanalen en de juiste boodschap die gecommuniceerd kan worden.

Resultaat

Dankzij de marketingsessies kunnen TSA, S2N en Jonkman weer vooruit met een nieuwe marketingstrategie. Met behulp van een concrete aanpak kan er in het vervolg gericht samengewerkt worden aan de marketingcommunicatie. De conclusies en aanbevelingen kunnen bovendien op het gemak worden teruggelezen in een totaalrapport. Om The Safety Network de eerste maanden op weg te helpen, is een goed gevulde contentkalender opgeleverd, en hulp geboden bij het inrichten van het proces om content te produceren.

 

De workshop was voor mij echt een eyeopener. Ik kijk dan ook uit naar de resultaten van de nieuwe positionering. John Quist

Hier zijn we trots op

  • Voor de 6 afzonderlijke bedrijven hebben we een nieuwe marketingstrategie gecreëerd, met The Safety Network als krachtig overkoepelend orgaan.
  • We hebben bijgedragen aan de gehele zichtbaarheid van The Safety Network.
  • We hebben een concrete aanpak opgesteld aan de hand van de marketingsessies.
Neem contact op met Florian Siemer

Op zoek naar een partij die jouw organisatie ondersteunt bij het ontwikkelen van een marketingstrategie?

Contact ->
Florian Siemer Florian Siemer Key Accountmanager